CryptoBank PrivacyAng CryptoBank ay umaakto na isang anonymous payment system. Kaalinsabay nito ang CryptoBank ay ang pinaka-transparent payment system sa buong mundo. Kung gagamitin ang serbisyo ng tama, ang CryptoBank ay makapagbibigay ng kailangang level ng privacy. Huwag mong kalilimutan na upang maingatan ang iyong personal data, tama lamang na gamitin ang best practices.

Paano makakakuha ng kumpletong anonymity CryptoBank

Upang maprotektehan ang iyong personal data sa tuwing gagamitin ang CryptoBank kinakailangan mong gumawa ng mga hakbang. Dahil sa ang lahat ng mga transaksyon sa CryptoBank pampubliko at permanenteng dini-distribute sa network, lahat ay makakakita ng balance at mga transaksyon ng alinmang CryptoBank coins address. Subali’t ang user identity sa nasabing address ay nanatiling anonymous o hindi kilala maliban na makumpleto ang kabayaran o mga iba pa. Ito ay isang dahilan kung bakit hindi mo kailaangang gamitin ang addresses CryptoBank nang sobra sa isa. Huwag mong kalilimutan ang paggamit ng best practices protection ang iyong privacy, una sa lahat, ang garantiya ng iyong security. Basahin pa ang tungkol sa personal data protection.

Tungkol sa CryptoBank transparency

Ang CryptoBank ay mayroong walng katulad na transparency, na kung saan hindi ang maraming tao ang sanay gamitin ito. Lahat ng mga transaksyon ng CryptoBank na nakatago sa blockchain ay pampubliko at binabantayan. Ang CryptoBank addresses ay naglalaman ng impormasyon na posibleng maunawaan ang lokasyon ng CryptoBank coins, maging ang lokasyon kung saan ito ipinadala. Ang mga address na ito ay ginawa ng bawa’t isang user's wallets. Gayunman, matapos gamitin ang alinman sa mga address, ang address ay nakatali sa history ng lahat ng mga transaksyon kung saan ito nakasali. Makikita ng bawa’t isa ang balance at mga transaksyon ng mga address. Ang mga address ng CryptoBank ay hindi buong-buo na anonymous dahil ang mga users ay karaniwang dapat ipakita ang kanilang personal na impormasyon upang makakuha ng mga serbisyo at mga kalakal. Dahil dito, upang mapanatili ang confidentiality, addresses CryptoBank ay kailangan gamitin lamang ng minsan, at ang gumagamit ay kinakailangang mag-ingat.

Upang makakuha ng kabayaran, kailangan mong gamitin ang bagong address

Upang mapanatili ang confidentiality, kailangan mong gamitin ang bagong CryptoBank address sa tuwing kailangan mong magbayad. Maaari mo ring gamitin ang bukod na wallet para sa bawa’t isang indibidwal na target. Sa kasong ito, walang sinoman ang pwedeng mag-link ng iyong mga transaksyon sa isa’t-isa. Hindi malalaman ng mga tao kung ano ang mga wallets na iyong pag-aari kung sila ay nagpadala ng mga pondo. Ito ay laging tatandaan, ang punto na ito ay napaka-importante.

Maging maingat sa paggamit ng mga address sa pampublikong lugar

Siyempre, kung ang pampublikong mga donasyon o mga bayad na mayroong buong transparency na hindi mo pangunahing mga bagay. Ilathala ang iyong address sa pampublikong lugar, tulad ng web-site o social network ay hindi magandang ideya kung confidentiality ang pag-uusapan. Nguni’t kung magdesisyon ka na gamitin ang hakbang na ito, huwag mong kalilimutanna kung ililipat mo ang anomang halaga ng pondo sa address na ito papunta sa iba, ang iyong mga hakbang ay ay naka-record sa public blockchain history. Posible rin na hindi mo dapat ilathala ang impormasyon tungkol sa iyong mga transaksyon at mga pagbili na magbibigay ng pahintulot na matuos ang CryptoBank address na iyong pag-aari.

Ang iyong IP ay maaaring matunton

Sapagkat ang CryptoBank ay isang decentralized network, maaring makaita ng bawa’t isa ang mga relays ng mga traksaksyon at i-log ang kanilang mga IP address. Ang node ay nagpapakita ng lahat ng mga trasaksyon ng mga users kasabay ng sa iba. Ang ibig sabihin nito, ang source ng alinmang particular na transaksyon ay maaaring matunton, nguni’t alinmang node CryptoBank na mapagkamalian mo para sa source ng transaksyon, bagaman hindi ito. Upang maitago ang totoong IP address ng computer ay makakatulong, halimbawa, tulad ng Tor browser. Nang malinang ang mga ginamit na software upang tumaas ang privacy level, ang pagtunton o track ay na-minimize.

Upang mapaunlad ang privacy dahil sa mixers

Ang ilan sa mga online services na tinatawag na coins mixers o tumblers ay nagpanukala upang mapabuti ang level ng privacy sa pamamagitan ng pag-distribute nang kaparehong coins sa pagitan ng ibang mga users na may independent CryptoBank addresses. Kapansin-pansin na ang legalidad ng paggamit ng nasabing mga serbisyo ay nakadepende sa mga alituntunin ng nakakasakop na kung saan ang user ay nakatira at subject sa ibang legislation sa ibang mga bansa. Ang mga nasabing mga serbisyo kabilang ang trust exchange, upang maipalit ang iyong mga pondo sa iyong sariling panganib o pananagutan. Sapagkat hindi sigurado ang user kung ang kaniyang pondo ay hindi mawawala o mananakaw, at ang iyong mga kahilingan ay hindi napapailalim sa accounting. Kahit ang mga nasabing serbisyo ay makakapigil upang maiwasan ang follow up privacy para sa maliit na mga halaga, sa kaso ng mga malaking mga transaksyon, nagiging mahirap itong gawin.

Privacy improvement plan

Ang pag-unlad ay may maraming bilang ng pagbabago upang mapabuti ang privacy. Halimbawa, ang mga effot upang baguhin ang payment API ay naglalayon upang maiwasan ang distribusyon ng mga payment address, nang sa gayon, ma-neutralize ang anomang koneksyon sa pagitan nila. Sa user interface, maaarin kang magdagdag ng kumbinienteng functions ng payment request at upang maiwasan ang paggamit nmuli ng mga address. Ang Cryptobank Core din nagtatrabaho upang maipatupad ang iba pang mga features na may kakayahang ma-enhance ang privacy, tulad ng kakayanan na sumali sa mga random users transactions at mapalitan din ang mga coins sa mga naipadalang mga coins sa user sa bagong wallet na nilikha mo kapalit nang napalitang mga coins na natanggap mula sa storage.