Madalas na mga itinatanong
(FAQ)

Pangkalahatang mga tanong

Ito ay isang grupo ng indibidwal na algoritmo sa blockchain, na ipinapakilala sa anyo ng cryptocurrency, ginawa base sa Bitcoin.

Ang CryptoBank ay hindi isang smart contract na ginawa sa ethereum, isa itong grupo ng mga indibidwal na algoritmo sa blockchain kung saan nakatakda sa bawat isa ang salaping fiat ng mundo tulad ng US dollar, Russian ruble, Chinese yuan at euro.

Ang bawat salapi ay isang independent blockchain (cbd, cbe, cbr, cby) na naglalaman ng indibidwal na mga tuntunin sap ag-isyu ng mga coin at algoritmo sa pagmimina. Gawa rin ito sa orihinal na source code ng bitcoin core kasama ang abilidad na kumonekta sa bawat isang smart contract

Ang cryptoBank ay isang hanay ng mga cryptocurrency, ginawa base sa bitcoin at pinagsama sa iisang platform na kontrolado ng isang independent na komunidad sa pamamagitan ng pagboto sa CBMT platform. Sa ngayon, kasama sa CryptoBank ang apat na independent blockchain, ang bawat isa ay nakatakda sa pinaka mainamn na salapi sa mundo tulad ng US dollar, Russian ruble, Chinese yuan at euro.

Ang CryptoBank currency ay isang independent blockchain (cbd, cbe, cbr, cby) na naglalaman ng indibidwal na tuntunin para sa pagpapakawala ng coin at algoritmo sa pagmimina, kasama ang bitcoin core na ginawa sa orihinal na source code na may abilidad na kumonekta sa bawat isang smart contract.

Ito ang dahilan kung bakit ang CryptoBank ay gumagana rin bilang isang ordinaryong banko ngunit ginagamit ang mga katangian ng teknolohiya ng Blockchain, tulad ng desentralisadong mga transaksyon, ganap na kalinawan, pseudo-anonymity at ikaw lamang ang custodian sa iyong mga pondo. Kung nakumpirma na ng network ang iyong transaksyon, walang sinuman ang may karapatan na kumuha ng iyong salapi.

Ang mining algorithm ng Bitcoin para sa CryptoBank ay sumailalim din sa maraming modipikasyon upang makamit ang maraming function at adbentahe na hindi makikita sa iba pang mga cryptocurrency at mga tradisyunal na banko.

Kasama sa mga modipikasyon na iyo ang mga konsepto na tulad ng "authorized mining"

Mga tanong na pampinansyal

Ang authorized mining ay isang proseso ng pagsusuri sa mga minero at mga rasyon para sa pagmimina lamang ng may permiso ng sentral na awtoridad ng CryptoBank sa pamamagitan ng pagboto sa CBMT platform.

Ang nasabing mga hakbang ay kinakailangan upang maalis sa Cryptobank ang iba’t-ibang paraan ng pag-atake sa isang network na kilala sa bitcoin at iba pang mga altcoin na tulad ng "Attack 51%", double waste of coins, network spam by transactions, at iba pang mga kilalang paraan sa mga desentralisadong network.

Hindi naglalaman ang mga bagong block ng pabuya sa pag extract nito kaya mabibilang lamang ng mga minero ang pondo na matatanggap mula sa mga kostumer ng network para sa kanilang transaksyon sa block.

Ang reserba ng mga coin ay naka nakalagay sa algoritmo ng CryptoBank:
CBD  1 100 000 000 000
CBE   1 000 000 000 000
CBR   60 000 000 000 000
CBY   8 000 000 000 000

Ang pinaka-maliit na denominasyon sa lahat ng Blockchain CryptoBank: 0.01 (CBD, CBE, CBR, CBY)

Ang reserba ng CryptoBank ay ginawa sa unang block at inilipat sa cold storage.

Maaari mong masiyasat ang natitirang reserba sa pamamagitan ng block ng kasalukuyang browser ng transaksyon

CBD
CBE
CBR
CBY

Ilalagay lamang sa sirkulasyon ang mga coin kung ipagpapalit sa ibang mga cryptocurrency sa ilallim ng mahigpit na konsiderasyon ng mga analyst at financier ng koponan ng CryptoBank pati ang mga independent na consultant.

Kung nais momng maging isang independent consultant, kontakin kami sa aming email: [email protected]

Mahigpit na isinasaalang-alang ang halaga ng palitan ng mga coin ticker ng CryptoBank kung saan magkakaroon ito ng sari-saring pondo.

Kaya, kung nais mong ibenta ang iyong 1 bitcoin, na sabihin natin, ay nasa exchange

7500 USD | 6440 EUR | 446k RUR | 50k CNY,

makakatanggap ka ng katumbas na halaga sa CryptoBank ticker:

7500 CBD | 6440 CBE | 446k CBR | 50k CBY

Sa ngayon, ang exchanger cbex.co.in ay guamagana.

Teknikal na mga tanong

Tawagan ninyo ang aming mga kinatawan sa [email protected]

Ang Blockchain Depoit Algorithm ay isang computational function na awtomatikong nagsisimula sa huling araw ng bawa’t buwan at gumagana ayon sa mga sumusunod na prinsipyo.

Kapag ang wallet ay mayroong coins na hindi gumagalaw sa loob ng isang buong buwan, ito ay makakatanggap ng mga kabawasan ayon sa kasalukuyang algorithm