Mga babayaranSa kasalukuyan, maraming mga transaksyon sa loob ng CryptoBank network ay pinoproseso ng walang bayad. kapag ang transakyon ay may maraming bilang ng inputs (na naglalaman ng maraming datos), ang presensya ng maliit na fee ipapataw.

Lahat ng mga miners ay maaaring magproseso ng transakyon at tumanggap ng fee. Ang bawa’t block sa loob ng network ay naglalaman ng lahat ng impormasyon ng mga transaksyon at, partikular ang mga babayaran o fees. Sa gayon, ang user o mga users ng grupo na nakakita ng alinmang block ay makakatanggap ng komisyon sa lahat ng mga transakyon na nilalaman nito.

Ang pagdaragdag ng mga fees sa transaksyon – isang boluntaryong proseso, nguni’t ang user na nakakita ng block, ay maaaring magdagdag ng transakyon ayon sa nais niya. Dahil dito, ang priority ng mga transakyon na mayroong zero commission ay mas mababa, at ang mga transakyon na mayroong minimum commission (0.01 coins) na mayroong standard priority na malamang na kasama sa block.

Sa kasalukuyang implementasyon, ang miner ay hindi nakakatanggap ng reward para sa block at ang pangunahing pinagkukuhanan ng kita para sa mga miners ay ang transaction fee. Nguni’t bagaman sa kawalan ng reward para sa block, ang kahulugan ng mine ay nananatili, dahil ang miner, na unang nakakita ng block, ay makakatanggap ng komisyon na nakapaloob dito bilang reward.

Mahalaga rin bigyang pansin na ang lahat ng mga miners sa CryptoBank network ay kailangan magbigay pahintulot at sa gayon ang CryptoBank auditors ay magmomonitor ng lahat ng mga network. Sa bagay na ito, ang posibilidad na ang mga miners ay magmamanipula sa kanilang posisyon sa network upang makakuha ng pinakamalaking profit minimize, kung hindi man, ang nasabing mga aksyon ay magbababala sa kaniya maliban na sa listahan ng mga authorized miners.

Ang minimum unit sa CryptoBank network is 0.01 coins. Ayon dito, ccordingly, ang mababang komisyon sa transaksyon ay 0.01 one. Ang orihinal na CryptoBank wallet (CryptoBank-Qt or WEB Wallet) ay madalas na humihingi ng kompirmasyon sa user para sa komisyon. Kapag ang user ay tumangging magbayad ng commission fees, maaari niyang ilagay ang 0.00. Ang karaniwang sukat ng transaksyon, sa kasalukuyan, ay higit kumulang sa 500 bytes, na tumutugon sa fee na 0.01 coins.