legal_information_1legal_information_2

legal_information_3

2. Pagliliwat (Translation)

Ang site ay naglalaman ng translation ng English version sa ibang lenguwahe. Ang nasabing translation ay inilimbag para maging maalwan o kumbiniente. Sa panahon na magkaroon ng mali sa pagitan ng Ingles at naisaling bersyon, ang Ingles na bersyon ang mananaig. Kung mayroon kang makitang mali sa mga bersyon, pakibigyan kami ng ulat sa [email protected].

3. CryptoBank Risks

Ang Website ay hindi responsible sa anomang pagkawala, mga danyos at pagkuha bilang resulta ng mga pangyayari nagmula sa mga sumusunod ng limang kategorya:

(1) User errors na may kinalaman sa CryptoBank software at mga serbisyo, halimbawa: nawala ang password, pagdadala ng CryptoBank coins na ibinayad sa maling address, hindi sinasadyang pagkabura ng mga wallets.

(2) Mga problema sa pagpapatakbo ng site o anomang software o serbisyo na may kinalaman sa CryptoBank, tulad ng: nasirang file-wallet, maling paglikha ng mga transaksyon, hindi ligtas na cryptographic libraries, malisyosong mga codes na maglalagay site sa kumpromiso o anomang software o mga serbisyo na may kinalaman sa CryptoBank.

(3) Mga problemang teknikal ng user's devices o anomang software o serbisyo na may kinalaman sa CryptoBank, halimbawa, pagkawala ng datos sanhi ng depektibo o nasirang storage device.

(4) ang mga security issues na hinaharap ng sinomang user ng mga software o may kinalaman sa serbisyo CryptoBank, halimbawa, walang pahintulot na access sa mga wallet o accounts na pag-aari ng user

(5) Ang aksyon o hindi pagkilos ng ikatlong partido at / o mga pangyayari na nakakapekto sa ikatlong partido, tulad ng pagkalugi o bankruptcy mga service providers, mga pag-atake sa impormasyon o panloloko ng ikatlong partido.

legal_information_8

legal_information_9

legal_information_10

legal_information_11

legal_information_12

legal_information_13

legal_information_14

legal_information_15

legal_information_16

Maliban na lamang na ipahintulot ng mga batas, ang Website owners at ang mga participants ay mananagot sa mga pagkalugi na may kinalamansa cryptocurrency assets na walang kinalaman sa CryptoBank coins (CBD, CBE, CBR, CBY), kasama nguni’t hindi limitado sa pagkalugi dahil sa pagkwala ng access, pagkawala ng mga tubo, pagkawala ng data na konektado sa anomang paraan sa paggamit ng crypto assets na hindi naka-broadcast sa CryptoBank's blockchain sa ilalim ng anomang pagkakataon.

legal_information_18

legal_information_19

legal_information_20

legal_information_21

legal_information_22

legal_information_23